De organisatie van de Familiemarkt MP ziet er als volgt uit:

Marktorganisator: PATRICIA ( 06-15831212 ) organisatie, boekingen, overleg, vragen en d.m.v. haar eigen kramen met verrassende kleding en lifestyle centraal op de markt altijd aanspreekbaar voor zowel bezoekers als kraamhouders

Marktmeester: MARTIN ontvangt de betalingen van de kraamhouders, zorgt voor een goed verloop van de markt en de opbouw en indeling van de markt, tijdens de markten altijd beschikbaar.

Marktmeester huishoudelijke zaken: HANS, uitvoerder en organisator van de opbouw, kassabeheerder, aanspreekpunt voor alle huishoudelijke zaken zoals bijv elektriciteit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medewerkers:

Bakema deurcontrole en toezicht

STEFAN toegangscontrole

EHBO altijd gediplomeerde EHBO medewerkers aanwezig

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------